Pont medieval sobre el riu Pitarque a Fortanete

Pont medieval sobre el riu Pitarque a Fortanete