La central tèrmica va funcionar del 1945 al 1976

La central tèrmica va funcionar del 1945 al  1976