S sonora i S sorda

2012-02-22 16:59

 

Els dos sons de la S: s sorda i s sonora.

S sonora: rosa (nom de flor). 

Entre vocals:casa,cosa, grisor, desembre, visible, resar. (crisi, analisi, apoteosi, dosi, tesi, síntesi, oasi).

Després de consonant: enfonsar, endinsar,  transitar, transigir, transatlàntic.

La z sona com una s sonora: zero, zona, zoològic, alzina, esmorzar, senzill, pinzell, donzella, onze, quinze, amazona.

S sorda: rossa (color).

Entre vocals s’escriu amb dues s: assassí, possible, interessant, bossa, bassa, tossir, vesar. (impressió, abadessa, pressió, missió).

A començament de paraula i després d’una consonant s’escriu amb una sola s: savi, soci, setze, cansar, dansa, capsa, molsa, falsa.

Final de paraula: mos, cos, fos.

La s sorda també es pot representar amb els signes c i ç.

Escriurem c davant de e , i: cera, cep, civilitzat, cacera, edició, farcell.

Escriurem ç davant a, o, u: caçar, eriçó, vençut, esmerçar.

Final de paraula: dolç