NUMERACIÓ I PARENTIUS

2012-02-21 21:17

Vocabulari i ortografia:

Un noi. Una noia. El primer noi. La primera noia. Dos homes. Dues dones. El segon marit. La segona dona. Tres fills. Tres filles. El tercer fill. La tercera filla.

Quatre néts. Quatre nétes. El quart nét. La quarta néta. Cinc nebots. Cinc nebodes. El cinquè nebot. La cinquena neboda. Sis cosins. Sis cosines. El sisè cosí. La sisena cosina. Set germans. Set germanes.  El setè germà. La setena germana. Vuit oncles. Vuit ties. L’octau oncle. L’octava tia. Nou besnéts. Nou besnétes. El novè besnét. La novena besnéta. Deu amics Deu amigues. El desè amic La desena amiga. Onze cotxes. L’onzè cotxe. L’onzena parella. Dotze persones. El dotzè corredor. La dotzena d’ous. Tretze gossos. El tretzè embaràs. La tretzena vegada. Catorze gats. El catorzè part. La catorzena parada. Quinze ocells. El quinzè dia. La quinzena estació. Setze conills. El setzè aniversari. La setzena hora. Disset pollastres. El dissetè accident. La dissetena entrega. Divuit ovelles. El divuitè difunt. La divuitena difunta. Dinou cavalls. El dinovè ofegat. La dinovena ofegada. Vint quilòmetres. El vintè soci. La vintena justa.