L'ORFEBRERIA DE L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE MARTORELLES

2011-01-09 22:32

Segons Manuel Trens, primer director del Museu del Seminari Diocesà de Barcelona, Santa Maria de Martorelles tenia un dels conjunts més notables d'orfebreria de la rodalia. El mateix Trens, abans de l'any 1936, va fer inventari d'aquests tresors. A part de les peces esmentades en les fotografies que exposem, s'hi trobaren:

  • Candelers de plata repujada (molt bonics, tija bombada , molt treballada, 42 cm.)
  • Caldereta bombada (boca lobulada, ansa de volutes molt bonica, 16x7 cm.)
  • Salpasser de plata (tija de bordó gòtic, 40 cm.)
  • Canadelles de plata (plat de plata, imperi, cetrills més antics en forma de guerro amb bec i ansa, 10 cm.)
  • Porta peu de plata (crucifixió, gòtic, 11 cm.)
  • Safata amb peu de plata (ovalada, 21 cm.)
  • Palmatòria de plata (gravat i ocell coronat sobre cistell d'ous, indicador amb forma de pinces, 27 cm.)
  • 3 Calzes (dos sense valor, el tercer tornejat de plata, del 1615)

Algunes d'aquestes obres ja havien estat traslladades abans de l'any 1936 al Museu del Seminari de Barcelona.

Les fotografies exposades són propietat de l'Arxiu Diocesà de Barcelona.

Els entreparèntesi són referències de Manuel Trens.