LLIÇÓ 8

2012-02-15 19:51

QUANT / QUAN

Quant (quantitat): Quant val. Quant de paper s’ha cremat.

Quan (temps): Vine quan vulguis. No sé pas quan tornarà.

 

TANT / TAN

Tant (quantitat): No beguis tant. Corre tant com puguis. M’agrada tant escoltar música!

Tan (comparativament):  És tan gran com la teva. Si menges tan de pressa no podràs pair bé- Fes-ho tan bé com sàpigues.

Tan de pressa, tan gran, tan bé (davant d’un adjectiu o un altre adverbi).

 

EN / AMB

En: Viuen en una barraca. Dormen en el mateix llit. Pensa en mi. Compra’l en un estanc. (circumstància de lloc).

Amb: Eixuga’t amb el mocador. Talla-ho amb les tisores. Anava amb el seu germà. (expressa l’instrument, el mitjà, l’acompanyament, la concurrència a una acció).

 

PER / PER A

Per: (causa, motiu, mitjà, l’autor d’una cosa). Per amor al proïsme. Enviar-ho per correu. Les cartes foren escrites per la secretària.

Per a (indica finalitat, destinació d’una cosa) He comprat un rellotge per a la cuina. Hem fet arròs bullit per a les nenes.

He vingut per les noies. Ho he portat per a les noies.

 

PER QUÈ / PERQUÈ       QUE /QUÈ

Pregunta: Per què.

Resposta: Perquè. Per què te’n vas? perquè tinc pressa.

Què vols? El que em vas prometre. Allò que em deus.

 

DONCS

Doncs: (conseqüència del que diu una oració primera). M’ho has demanat, doncs aquí ho tens. Sobra una hora, doncs aprofitem-la. Ja sou prou gent, doncs jo em quedo.

No vindrà perquè té una reunió al Centre. Anem a passeig ja que fa sol. El carrer està embassat perquè ha plogut tota la nit.

 

Barbarismes:

Entregar: Donar, lliurar, remetre.

Entrega: donació, lliurament, remesa.

Xispa: espurna, guspira, gràcia, enginy.

Atinar:  acudit, caure.

Apretar: estrenyen, premsar, arrencar, serrar.

Algo: alguna cosa, quelcom, res.

Ganàncies: guanys.

Gasto: despesa.

Llamatiu: cridaner.

Tamany: mida, grandària, grossària, dimensions.

Lograr: obtenir, aconseguir, assolir.

Plaços: terminis.

Canyeria: canonada.

Bandeja: safata, plata.

Sacatapos: tirabuixó, obridor.

Barberia:  al barber, a cal barber.