BARBARISMES 5

2012-02-19 18:28

 

Normalment en català i castellà el gènere atribuït als noms de les coses es correspon, n´hi ha uns quants que no, i sovint els diem equivocadament:

En català són masculins: el costum, el corrent, el pendent, el senyal, el llegum, l’avantatge, els avantatges, l’escafandre, els escafandres.

I són femenins: la calor, la suor, la fi (acabament, final), l’anàlisi, les anàlisis, la dent, les postres.