ARTICLES CORRESPONENTS

2012-02-17 21:00

 

Poseu l’article que correspongui en els buits de les frases següents:

-        Passa __ corrent d’aire.

-        Quan  __ son em venç, caic en __ son molt dolç.

-        És __ gran avantatge de tenir __ costums tan sans.

-        __ llum que fa __ llum del menjador és vermellosa.

-        No puc comprendre __ fi que persegueixes.

-        Creus en __fi del món?

-        Han fet __ ball al bell mig del carrer.

-        __ Vall d’Aran és al nord de Catalunya.

-        Com et prova __ calor?

-        He triat __  llegums per sopar.