ARTICLE

2012-02-18 20:57

 

Article: Acompanya el nom i en determina el gènere i el nombre.

Indefinits: un, una, uns, unes.

Definits: el, la, els, les

Apostrofació de l’article definit masculí: davant dels mots començats en vocal, amb h o sense, pren la forma de l’. Exemples: l’home, l’avi, l’ull, l’altre, l’historiador. Excepte: el iode.

Apostrofació de l’article definit femení:  No s’apostrofa davant de mots començats per i, u àtones o fortes, amb h o sense.

Exemples: l’àvia, l’habitació, l’eina, l’herba, l’ona, l’Índia, l’illa, l’ungla, l’hulla, l’única; però no s’apostrofen: la història, la intenció, la hipòtesi, la unitat.

Tampoc s’apostrofa en cases rars per no confondre les paraules: la ira, la una, la a, la e, i, també, la anormalitat, la asimetria.

Contraccions: Precedits de les preposicions a, de i per, els articles masculins el i els es contrauen i formen al, als, del, dels, pel i pels. Exemples: escric al pare, això és dels nois, venia pel camí.

Si l’article el s’ha d’apostrofar amb el mot següent, per començar aquest en vocal, aleshores es desfà la contracció. Exemples: escric al pare, escric a l’avi; venia del camp, venia de l’hort; passa pel camí, passa per l’altre camí.