Actualment, antiga pedrera de la font de la Mercè, un cop pasada la font, pujant a mà dreta

Actualment, antiga pedrera de la font de la Mercè, un cop pasada la font, pujant a mà dreta