Taller de llengua, Grup 1, escoltant les explicacions de Lolita Milà

Taller de llengua, Grup 1, escoltant les explicacions de Lolita Milà