Base d'una altra possible torre

Base d'una altra possible torre